Current track

Title

Artist

Ιωάννα Αρβανιτάκη
Πρόεδρος «Καθαρών Νερών» στη Ζάκυνθο

Τις αναλύσεις στο νερό πρέπει να τις δίνει επίσημα η ΔΕΥΑΖ και όχι να τις βλέπουμε στον τοπικό Τύπο/ Η Δημοτική Αρχή δεν ευθύνεται για το παρελθόν όμως περιμένουμε να δούμε ενέργειες στο μέλλον

01/04/2024


«Μας δυσαρέστησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι διέρρευσαν στον Τύπο τα αποτελέσματα αναλύσεων νερού που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΖ, με ημερομηνία έναρξης 31/1/2024 και ημερομηνία περάτωσης 3/2/2024.

Ως περιβαλλοντικός σύλλογος  θα θέλαμε η ΔΕΥΑΖ να αποτελεί την πλέον υπεύθυνη υπηρεσία για την ενημέρωση των πολιτών, όπως επίσης θα επιθυμούσαμε να είχαμε  λάβει επίσημα τα αποτελέσματα των αναλύσεων που με αίτημά μας είχαμε ζητήσει στις 6 Μάρτη 2024. Μόνον έτσι οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών και πολιτών, όπως θα έπρεπε, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μας αντίληψη.

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης της ΔΕΥΑΖ που δημοσιεύονται, συμπίπτουν με αυτά της δικής μας, που πραγματοποιήσαμε στις 10 Φλεβάρη 2024 σε δείγμα νερού από την πόλη της Ζακύνθου και στα οποία πιστοποιείται ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον τρείς παράμετροι υπερβαίνουν κατά πολύ τα νομοθετικά όρια.

Συγκεκριμένα στο δείγμα μας καταγράφηκαν οι τιμές: Να 969mg/l με ανώτατο νομοθετικό όριο 200mg/l, Χλωριούχα 1780 mg/l με ανώτατο νομοθετικό όριο 250 mg/l και Αγωγιμότητα 5510 μs/cm σε 20 0 C με ανώτατο όριο 2500 μs/cm σε 20 0 C .

Το γεγονός ότι οι τιμές της δικής μας χημικής ανάλυσης είναι ίδιες, με πολύ μικρή απόκλιση με αυτές τις ΔΕΥΑΖ, επιβεβαιώνει το σωστό και υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο ο σύλλογός μας προέβη στη δειγματοληψία και ανάλυση σε πιστοποιημένο εργαστήριο, για κάποιους που το αμφισβήτησαν.

Μας εκπλήσσει δυσάρεστα το άρθρο του τέως Δημάρχου κ. Αρετάκη  που ενώ επί μία πενταετία που ήταν πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ δεν έκανε τα απαιτούμενα για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού,  έρχεται τώρα να διαπιστώσει ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο ούτε για οικιακή χρήση.

Η παρούσα Δημοτική αρχή δεν ευθύνεται για την κακή ποιότητα του νερού στη Ζάκυνθο, γι’ αυτό και δεν θα έπρεπε να διστάζει να ενημερώσει επίσημα τους πολίτες για την ποιότητα του νερού  με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Αυτό όμως αυτόματα συνεπάγεται πως έχει και την πολιτική βούληση να υιοθετήσει και να δρομολογήσει τις απαραίτητες λύσεις που θα εξασφαλίσουν καθαρό, τρεχούμενο, πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες της Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα μιλάμε για άμεσα μέτρα όπως αυτά της αντικατάστασης των φθαρμένων σωλήνων που προκαλούν διαρροές μεγάλης ποσότητας νερού αλλά και των αμιαντοσωλήνων όπου υπάρχουν ακόμη.

Ένα άλλο έργο που προτάθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΖ και θα μπορούσε σχετικά σύντομα να βελτιώσει την ποιότητα του νερού της πόλης, είναι η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ ή με βάση άλλες αξιόπιστες εγκεκριμένες μελέτες.

Ακόμη άμεσα περιμένουμε τη μελέτη και δημοπράτηση έργων όπως είναι μικρά φράγματα που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής σε κατάλληλα σημεία των λεκανών απορροής και έτσι να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας αλλά και μελέτες για πλέον μακροπρόθεσμα έργα όπως αυτά των λιμενοδεξαμενών.

Χρήματα για έργα που αφορούν την ύδρευση θα μπορούσε να εξοικονομήσει ο Δήμος από πρόγραμμα ΕΣΠΑ που τρέχει μέχρι το 2027, μεγάλα κονδύλια του οποίου έχουν εκμεταλλευτεί κι άλλα νησιά του Ιονίου.

Τέτοιου είδους ενέργειες  προσδοκά ο  ζακυνθινός λαός που στήριξε τη νέα αρχή και για  πολλά χρόνια  έχει ταλαιπωρηθεί από άβουλα και  ανάξια στελέχη  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…».


Current track

Title

Artist